Ông Cao Đức Phát là ai

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày:15/10/2011 10:56 am

(Hoạt động) - Cao Đức Phát (sinh 25 tháng 5 năm 1956) là bộ trưởng đương nhiệm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Khi người tiền nhiệm là Lê Huy Ngọ từ chức, ông được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng từ tháng 7 năm 2004. Ngày 3 tháng 12 năm 2004, ông được chính thức bổ nhiệm làm bộ trưởng.

Bộ trưởng Cao Đức Phát

Bộ trưởng Cao Đức Phát

Tiểu sử

Cao Đức Phát sinh tại xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ông học và tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (Nga), bảo vệ luận án tiến sĩ tại Liên Xô cũ, nhận học vị tiến sĩ kinh tế.

Từ tháng 11/1982 đến tháng 11/1991, ông công tác tại Viện Qui hoạch – Thiết kế Nông nghiệp.

Từ tháng 9/1992 đến tháng 7/1995 học về quản lý hành chính tại Đại học Harvard, nhận học vị thạc sĩ quản lý hành chính công.

Từ tháng 7 đến tháng 11/1995 làm giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp, rồi viện phó kiêm giám đốc Trung tâm Phát triển nông nghiệp thuộc Viện Qui hoạch – Thiết kế Nông nghiệp.

Từ tháng 11/1995 đến tháng 11/1999 làm vụ trưởng Vụ Chính sách, rồi vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Từ tháng 11/1999 đến tháng 2/2003 giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Từ tháng 3/2003 đến tháng 3/2004 làm phó bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2004 đảm nhiệm cương vị thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Từ tháng 7/2004 đến 11/2004 quyền bộ trưởng, quyền bí thư ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Từ 12/2004 đến nay, là bộ trưởng, bí thư ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@caoducphat.org